بازی برای افزایش هوش و خلاقیت از تولد تا ۳ ماهگی (بازی هفتم)

 
بازی هفتم : چهره شاد،چهره غمگین
تحقیقات نشان می دهد : نوزادان در ۲ ماهگی می توانند حالت هایی را که درچهره اطرافیانشان است تشخیص بدهند،حالت هایی مثل خشم،شادی،اندوه و … .

نوع بازی :


* روبه روی نوزادتان بنشینید و کارهایی کنید تا توجه اش به شما جلب شود و به صورت شما نگاه کند.بعد سعی کنید حالتهای مختلفی به صورتتان  بدهید و صداهای گوناگونی از خودتان در آورید. انجام این بازی باعث می شود کودک سعی کند از  چشم ها و گوش هایش  بیشتر استفاده کند و در نتیجه قدرت بینایی و شنوایی او تقویت می شود.
* می توانید این حرکت ها را انجام دهید:


آوازی برایش بخوانید.سعی کنید در حین گفتن کلمات در حرکات لب و دهانتان اغراق باشد،طوری که نوزاد به راحتی حرکت ها را از هم دیگر تشخیص دهد.
چشم هایتان را باز و بسته کنید.
زبانتان را بیرون بیاورید.
با دهان تان شکلک های مختلفی در آورید.
با لب هایتان صداهای مختلفی درآورید،مثل سوت،فوت،پوف.
سرفه کنید یا خمیازه بکشید.

/ 0 نظر / 38 بازدید