رشد ذهنی در 10 ماهگی (40 هفتگی)

کودک شما در حال آشنا شدن با کارهای روزمره است،مثلا بای بای کردن،و جلو آوردن پایش برای جوراب پوشیدن. او می داند عروسک چیست و آن را نوازش می کند. او بعضی اشعار کودکانه را می شناسد. به دنبال اسباب بازی اش گوشه و کنار را می گردد و اگر بپرسید " بابا کجاست؟" به دنبال پدرش می گردد.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- اسباب بازی هایی که صدا تولید می کنند،بوق و زنگوله در اختیار او بگذارید.

- یک عروسک نرم شبیه بچه به او بدهید و نحوه ی پوشاندن لباس به آن و درآوردن لباس را به او نشان دهید.

- بازی های انداختن و برداشتن اشیا، قایم باشک با اسباب بازی(برای تقویت حافظه او) و" دالی بازی " را انجام دهید.

- گذاشتن اشیا در داخل ظروف و خارج کردن آن ها را به او نشان دهید.

 

کم کم با هم کتاب تماشا کنید :

کتاب های کودکانه با جلد نرم با تصاویر خوش رنگ و بزرگ انتخاب کنید و هر روز وقت آرامی را،مثل وقت خواب،برای " مطالعه کردن " در نظر بگیرید.

 

 

                                                                                          شاد باشیدفرشته

/ 1 نظر / 38 بازدید