رشد اجتماعی در 10 ماهگی تا یک سالگی (37 هفتگی تا 1 سالگی)

کودک شما نام خود را می داند و "نه" را می فهمد.او حس شوخ طبعی دارد و خیلی دوست دارد شما را بخنداند.او با فشردن سر و صورت خود به صورت شما محبت زیادش را نشان می دهد. او بعضی از تشریفات اجتماعی مثل "بای بای کردن" و بوسیدن را بلد است. اگر اسباب بازی او را بگیرید،خشمگین می شود.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- رضایت خود را از هر چیز با خندیدن نشان دهید، و در لابه لای بازی ها و داستان ها بخندید و با او شوخی کنید تا حس شوخ طبعی او را در برخوردهای اجتماعی پرورش دهید.

- او را با کودکان دیگر آشنا کنید و گاهی او را با پرستاربچه و سایر اشخاص تنها بگذارید.تا کم کم با افراد دیگر نیز آشنا شود و هنگام جدایی از شما احساس ناامنی کمتری کند.

 

تشریفات اجتماعی را نشان دهید :

هنگام خروج از منزل حتما او را ببوسید و برایش دست تکان دهید. در ورود به منزل با او جداگانه سلام و احوالپرسی کنید.

                                                                                              آگاهیتان افزون...

/ 0 نظر / 40 بازدید