بازی برای افزایش هوش و خلاقیت از 3 تا 6 ماهگی (بازی سوم)

 

 

 .

بازی سوم : بالا و پایین بردن دست و پا

تحقیقات نشان می دهد : وابستگی های عاطفی حس اعتماد را در نوزادان پرورش می دهد .

_این بازی هم باعث ایجاد اعتماد بین شما و نوزادتان می شود و هم عضلاتش را تقویت می کند .

نوع بازی :

*انگشت های نوزادتان را در دست هایتان بگیرید و بعد یواش یواش دست هایش را بلند کنید و همزمان این شعر را برایش بخوانید :

«از پله ها میریم بالا ،

میریم بالا،می ریم بالا.

از پله ها میایم پایین

میایم پایین ،میایم پایین .»

*حالا نوبت پاهایش است. پاهای نوزادتان را در دست بگیرید و آرام آرام آنها را بلند کنید و شعر بالا را از نو برایش بخوانید .

*به این بازی ادامه بدهید و هر بار یکی از اعضای بدنش را  بلند کنید و همزمان شعر بالا را برایش بخوانید .

در انتهای بازی ،کودکتان را محکم بگیرید و چندین بار در بغل تکانش دهید و هر دفعه او را ببوسید .

/ 0 نظر / 43 بازدید