رشد ذهنی در 6 هفتگی

وقتی با کودکتان صحبت می کنید به شما لبخند کوتاهی می زند و سرش را تکان می دهد.هنگامی که با او صحبت می کنید صداهای کوتاه و حلقی از خود در می آورد.

چگونه می توانید کمک کنید:

- کودک روی شما تمرکز حاصل می کند،بنابراین تا حد امکان با حالت زنده ی صورت خود و حفظ تماس چشمی به او کمک کنید.

- برای جلب توجه کودک، انگشتان خود یا اسباب بازی ها را به حوزه ی دید او وارد و خارج کنید.به طور متناوب در دو طرف صورت او صحبت کنید.

علاقه ی او را بیدار کنید:

هنگام حرف زدن تماس چشمی خود را با کودک حفظ کنید و قیافه جالب توجهی به خود بگیرید.از دو طرف صورت کودک با او حرف بزنید تا صداها را از جهات مختلف بشنود.

/ 0 نظر / 43 بازدید