رشد ذهنی در 18 ماهگی

کودک نوپای شما چند شکل روی یک صفحه را تشخیص می دهد و اگر نام آن ها را ببرید به آن ها اشاره می کند.ممکن است تلاش کند برخی از کارهای کوچک را انجام دهد،و سعی می کند کارهای شما را تقلید کند. او می تواند درخواست هایی را که نیازمند ارزیابی و حافظه است انجام دهد، مثلا " برو خرس عروسکی ات را برایم بیاور".

چگونه می توانید کمک کنید

- رشد زبانی بستگی به حافظه و ادراک دارد.یادگیری او را از طریق تکرار تشویق کنید و در وضعیتهای مختلف از ابتدا تا انتها با او صحبت کنید" حالا اون کجاست؟در حمام.بله اینجاست.برش دار".

- او را با ضمایر ملکی آشنا کنید." دستمو بگیر،دستتو بده".

- کودک خود را با استفاده از یک تابلو شکل ساده با شکل ها اشنا کنید.

 

از تکرار برای یادگیری بهره بگیرید

وقتی کاری انجام می دهید برخی عبارات کلیدی را بارها برای کودک تکرار کنید. " سوفی یک سیب دارد.بله،سوفی یک سیب دارد".

/ 0 نظر / 47 بازدید