بازی برای افزایش هوش و خلاقیت از تولد تا 3 ماهگی 2

بازی دوم : لحن کودکانه

تحقیقات نشان می دهد : نوزادان نسبت به حرفهای "کودکانه" والدینشان واکنش نشان می دهند، یعنی به همان صداهای بلند و بچه گانه ای که بزرگترها موقع حرف زدن با آنها از خودشان در می آورند.

- وقتی با نوزادتان با لحنه کودکانه حرف می زنید،در واقع با او ارتباط برقرار می کنید و او را تشویق می کنید صداهایی را در پاسخ به شما از خودش درآورد. این کار موجب تقویت مهارت های زبانی او می شود.

نوع بازی :

* حرف هایی از این قبیل به نوزادتان بگویید: "چه بچه نازی هستی!" یا " انگشتاش رو نیگا کن.چقدر کوچولو و خوشگلن !"

* همین طور که داریید با لحن کودکانه با نوزادتان حرف می زنید، او را نزدیک صورت تان نگه دارید و مستقیم به چشم هایش نگاه کنید.

/ 0 نظر / 15 بازدید