بازی برای افزایش هوش و خلاقیت از تولد تا ۳ ماهگی (بازی سیزدهم)

 

 

  بازی سیزدهم : بازی های غیر کلامی

تحقیقات نشان می دهد : نوازش کردن،در آغوش گرفتن وابراز محبت کردن به نوزاد نه تنها به او آرامش می دهد بلکه به رشد مغزش هم کمک می کند.

- وقتی نوزادتان را در آغوش می گیرید و به او ابراز محبت می کنید،او احساس می کند که وجودش برایتان مهم است و شما به خوبی از او مواظبت می کنید. داشتن چنین احساس امنیت و آرامشی باعث رشد خوب و سالم نوزاد می شود.

نوع بازی :

* شما به روش های مختلف می توانید با کودکتان ارتباط برقرار کنید. مثلا می توانید مستقیم به چشم هایش نگاه کنید یا او را محکم در آغوش بفشارید یا به صداهایی که از خودش درمی آورد با مهربانی و لبخند پاسخ دهید. با این ابراز محبت ها به کودکتان نشان می دهید که چقدر او را دوست دارید.

* نوزادتان را محکم در آغوش بگیرید و به آرامی دور اتاق بگردید.

* بعد بایستید و برای چند لحظه مستقیم به چشم هایش نگاه کنید،به او لبخند بزنید و بینی تان را به بینی اش بمالید.

* دوباره شروع به راه رفتن کنید و بعد مجددا چند ثانیه بایستید.این بازی را چند بار تکرار کنید.

/ 0 نظر / 38 بازدید