رشد ذهنی در 24 هفتگی

کودک شما با ایجاد صداهای مختلف سعی در جلب توجه می کند،وقتی صدای پای کسی را می شنود هیجان زده می شود،و دستانش را برای اینکه بغلش کنید بلند می کند.او با تصویر خود در آینه صحبت می کند و به ان لبخند می زند،و با دهانش حباب تولید می کند.کمکم از غریبه ها خجالت می کشد ، ممکن است از خود ترس نشان دهد، و بعضی غذاها را ترجیح می دهد و از بعضی غذاها بدش می آید.

چگونه می توانید کمک کنید :

- بازی پرت کردن اشیا و پس دادن آن و سایر بازی های بده بستانی را انجام دهید.

- مکرر او را به اسم صدا کنید.

- برای اینکه به او کمک کنید اراده ی تغییر چیزها را به دست آورد،کارهای مختلف و نتیجه آنها را نمایش دهید. به عنوان مثال،توپ را هل بدهید و به او بگویید که توپ می غلتد.

به جلب توجه او پاسخ دهید :

وقتی کودک شما نشان می دهد که شما را می خواهد با آغوش باز به سوی او بروید، وکاری کنید که بداند دارید می آیید.

                                                      

/ 0 نظر / 30 بازدید