بازی برای افزایش هوش و خلاقیت از 3 تا 6 ماهگی (بازی چهاردهم)

بازی چهاردهم : بالا و پایین کردن

تحقیقات نشان می دهد : ” بالا و پایین کردن” و ” تکان دادن ” کودک،حرکت هایی هستند که به کودک کمک می کنند سریع تر راه بیفتد.

نوع بازی :

* شما به شیوه های مختلف می توانید این بازی را انجام دهید. مثلا می توانید وانمود کنید دارید می روید خرید. برای این کار کودکتان را روی پاهایتان بنشانید یا به شکم یا به پشت روی زانوهایتان بخوابانید و سپس به بالا و پایین یا چپ و راست تکان دهید.

* موقع تکان دادن نوزاد می توانید شعر زیر را برایش بخوانید :

” می رویم خرید،می رویم خرید،

یه عروسک خوشگل می خریم.

می یاییم خونه.

می یاییم خونه.

می خندیم و شعر می خونیم

می رویم خرید.

می رویم خرید.

یه کیک شیرین می خریم.

می یاییم خومه.

می یاییم خونه.

کیک رو دوتایی می خوریم. “

توجه : همیشه موقع تکان دادن و بالا و پایین کردن نوزاد او را محکم بگیرید. بازی هایی که همراه با بالا و پایین کردن نوزاد و تکان دادن او باشد خیلی برای او لذت بخش است. بعلاوه به او کمک می کند تا یاد بگیرد چطور تعادل خودش را حفظ کند.


آشنایی با مراحل رشد ذهنی کودک

در سایت کودک فردا...

/ 0 نظر / 42 بازدید