رشد ذهنی در 20 هفتگی

کودک شما بازی کردن،از جمله آب بازی در حمام را دوست دارد.او افزایش تمرکز خود را با صرف وقت بیشتر جهت بررسی اشیا نشان می دهد.او در آینه به خود لبخند می زند،سرش را به طرف صدا می گرداند،و دست و پایش را برای جلب توجه تکان می دهد.او شیشه شیر خود را نوازش می کند.

چگونه می توانید کمک کنید:

- برای اینکه کودک بیاموزد که به خواستهایش پاسخ داده می شود و شما منبع کمک و آسایش برای او هستید،هنگامی که سعی می کند توجهتان را جلب کند،با صدا،چرخاندن بدنتان،ایجاد ارتباط چشمی،و حرکت کردن به طرف او،پاسخ دهید.

- همه افراد غریبه را به کودکتان معرفی کنید.

- تا می توانید او را به اسم صدا کنید.

تا می توانید با او بازی کنید:

" دالی کردن " بازی ای است که کودک از آن لذت می برد.تا می توانید همراه با کودکتان بخندید.

/ 0 نظر / 37 بازدید