رشد ذهنی در 16 هفتگی

کنجکاوی کودک شما آشکار است. او به اسباب بازی های جدید، مکان های جدید، افراد جدید و حس های جدید علاقمند است. او همچنین اشیا و مکان های آشنا را می شناسد و کارهای همیشگی را درک می کند. او با دیدن سینه ی مادر یا بطری شیر هیجان زده می شود. کم کم نوعی حس شوخ طبعی از خود نشان می دهد . دوست دارد در حالت تکیه کرده به اطراف خود نگاه کند.

چگونه می توانید کمک کنید :

- شوخ طبعی او را با فراهم آوردن آنچه برای او سرگرم کننده است، خندیدن به همراه او ، و شوخی های مشترک تقویت کنید.

- اسباب بازی ها مسایل مختلفی را به کودک شما یاد می دهند، بنابراین اسباب بازی های متنوع با اندازه ها ،شکل ها، جنس ها، و طرق استفاده مختلف در اختیار او قرار دهید.سعی کنید بعضی از آن ها قادر به تولید صدا باشند.

کنجکاوی او را ارضا کنید :

با صحبت کردن با کودک در مورد آنچه می بینید و انجام می دهید،به آنچه می بیند و احساس می کند عمق و غنا ببخشید.تا آنجا که می توانید در مورد هر شی یا فعالیت با جزییات بیشتری صحبت کنید.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید