رشد کنترل ادرار در 15 ماهگی

در این سن کودک شما کم کم وقتی نیاز به دفع ادرار دارد آن را احساس می کند.با این حال نمی تواند ادرار خود را به خوبی نگه دارد و باید آن را فورا رها کند.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- گاهی اوقات از کودک خود بپرسید آیا می خواهد به توالت برود.اگر پاسخ منفی بدهد تقریبا می توان مطمین بود که درست می گوید.

- کودک نمی تواند پس از جلب توجه شما ادرار خود را به مدت طولانی نگه دارد،بنابراین با گشاده رویی از هر گونه بی اختیاری که اتفاق می افتد چشم پوشی کنید.

 

از او بپرسید آیا لگن می خواهد :

هر وقت فکر می کنید کودک به توالت احتیاج دارد از او سوال کنید. اگر "نه" گفت ناراحت نشوید.زیرا بیشتر اوقات همین پاسخ را می دهد.

/ 0 نظر / 128 بازدید