رشد اجتماعی در 12 ماهگی تا 15 ماهگی

کودک شما می تواند یک یا دو کلمه ی با معنی به زبان بیاورد،از شما چیزی بخواهد،تشکر خود را نشان دهد،و با شنیدن کلمه " نه " از انجام کارها خودداری می کند. او دوست دارد دست شما را برای احساس اطمینان و امنیت بگیرد.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- امکان شرکت در وقایع اجتماعی را برای کودک خود فراهم سازید.صندلی مخصوص او را در کنار میز غذا،روروک او را در مرکز اتاق،و محل نشستن او در اتومبیل را کنار دیگران قرار دهید.

کودک شما ممکن است از غریبه ها بترسد یا انها را دوست نداشته باشد. برای تقویت استقلال وی،کم کم او را به ماندن با دیگران عادت دهید.

- هر وقت نیاز به پشتیبانی دارد،دست او را بگیرید و حمایتش کنید.

 

او را در مرکز امور قرار دهید :

کودک خود را تا حد ممکن در فعالیت ها شرکت دهید و او را در نزدیکترین مکان به جمع بنشانید.

/ 0 نظر / 37 بازدید