رشد ذهنی در 9 ماهگی (36 هفتگی)

کودک شما بازی ها و شعر های آشنا را می شناسد،ودر قسمت های مناسب می خندد.وقتی اسمش را صدا می زنید سرش را بر می گرداند.دست هایش را دراز می کند تا شسته شود.

چگونه می توانید کمک کنید

- کارهای روزمره را با تاکید برای کودک جا بیندازید،به طوری که مفهوم زندگی را براساس فعالیت های روزمره درک کند. کارهایی را که می کنید توضیح دهید، مثلا " وقت ناهار است.اول پیشبندت را می بندیم،بعد تو روی صندلی ات می نشینی،آنوقت مامان غذایت را می آورد،م م م،چه غذای خوبی..."

- اسباب بازی های صدادار برای کودکتان تهیه کنید و اجازه دهید که با وسایل بی خطر آشپزخانه بازی کند.

کارهای روزمره را شرح دهید

از زمان غذاخوردن،حمام کردن و خوابیدن برای توضیح کارهای روزمره به کودکتان استفاده کنید، تا براساس کارهای روزمره با زندگی آشنا شود.

                                                                                                  شاد باشید...

/ 1 نظر / 17 بازدید
لیلی

ممنون که وقت می ذارید و این مطالب رو می نویسید