رشد اجتماعی در 15ماهگی تا 18 ماهگی

کودک شما بیشتر کمک می کند،هم در کارهای روزمره خانه و هم در پوشیدن و از تن درآوردن لباس های خود. او نسبت به افراد خانواده،حیوانات خانگی،و عروسک ها محبت نشان می دهد. او به بزرگسالان توجه و علاقه ی رو به تزایدی نشان می دهد و دوست دارد از آنها تقلید کند. او به گردهم آییهای اجتماعی علاقمند است.او در کنار یک کودک دیگر،ولی نه با او بازی می کند.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- غریزه یاریگری او را با واگذار کردن کارهای کوچک روزانه به او تقویت کنید.

- اجازه دهید بعضی از لباس هایش را خودش بپوشد،او می تواند جوراب هایش را بپوشد و کلاهش را به سر بگذارد.

- هر وقت می توانید او را با کودکان دیگر آشنا کنید. او به خاطر لذتی که از شما کسب می کند،انگیزه ی لازم برای برقراری روابط دوستانه با دیگران را پیدا می کند. رفتار محبت آمیز با بستگان،کودکان دیگر،عروسک ها و حیوانات دست آموز را تشویق کنید.

 

او را تشویق به اظهار محبت کنید :

محبت و توجه او را نسبت به دیگران،مثل خواهر و برادر،بستگان،حیوانات دست آموز یا عروسک ها تحسین کنید.

/ 0 نظر / 44 بازدید