روانشناسی کودک فردا...

مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان (شهرستان ها) 316 70 90 909 - (تهران)93 16 230 909

رشد اجتماعی در 2 تا 2/5 سالگی

کودک شما ممکن است از شریک شدن با بقیه اکراه داشته باشد و احساس رقابت در او دیده شود. او سعی می کند خواست خود را به دیگران تحمیل کند. دوست دارد مستقل باشد ولی در عین حال تایید بزرگترها را نیز می طلبد. ممکن است نسبت به اعمال قدرت با کج خلقی کردن واکنش نشان دهد،که باید نادیده گرفت.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- همواره از تلاش های او پشتیبانی کنید. از شکست ها چشم پوشی کنید و نشان دهید چگونه می توان به آرامی مشکلات را حل کرد.هر موفقیتی را تحسین کنید.

 - آموزش رفتار مودبانه و احترام به مالکیت اشخاص را آغاز کنید. در مورد مقررات غیرقابل تخطی مثل مقررات ایمنی،همیشه یکنواخت و قاطع عمل کنید.

- انضباط را به صورت محدود به کار ببرید ولی در مورد آن یکنواخت و عادلانه رفتار کنید. انضباط بیش از حد ممکن است منجر به مشکلات رفتاری شود،و انضباط کمتر از حد لازم نیز می توانند سبب رفتار ضد اجتماعی گردد.

 

مشارکت را به صورت بازی درآورید :

بازی هایی را آغاز کنید که مستلزم دادن چیزهایی به دیگران باشد.به این ترتیب،کودک می آموزد که با دیگران مشارکت کند.

  
نویسنده : کودک فردا... ; ساعت ٢:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢