روانشناسی کودک فردا...

مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان (شهرستان ها) 316 70 90 909 - (تهران)93 16 230 909

رشد اجتماعی در 18 ماهگی تا دو سالگی

کودک شما ممکن است به صورت افراطی به وسایل جلب توجه مثل چنگ زدن به دست شما،زدن شما،و انجام کارهای ممنوعه متوسل شود و غلبا از اطاعت سرباز می زند. با این حال با سایر بچه ها کمتر دعوا و بیشتر همکاری می کند.او ممکن است برای انطباق با همبازی، رفتار خودخواهانه اش را تعدیل کند.

 

چگونه می توانید کمک کنید :

- تا آنجا که می توانید او را با کودکان دیگر درگیر کنید،او را کمک کنید با آنها بازی کند،و انواع وسایل بازی برای تسهیل اجتماعی شدن او دراختیارش بگذارید.

- با تقدیر از موفقیت های کودک خود،از بروز رقابت جلوگیری کنید. این کار به او احساس عزت نفس می دهد.هر گونه مشارکت از سوی او را تحسین کنید.

- همیشه به طرق جلب توجه او پاسخ دهید، ولی سعی کنید با منحرف کردن حواس او به طرق مختلف،از منفی کاری او جلوگیری کنید.

 

کمک کنید معنی مشارکت را درک کند :

وسایل ارتباط و تعامل او با دیگران را فراهم آورید. بازی های گروهی بکنید و وسایل بازی را بین همه تقسیم کنید.

  
نویسنده : کودک فردا... ; ساعت ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢۸