روانشناسی کودک فردا...

مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان (شهرستان ها) 316 70 90 909 - (تهران)93 16 230 909

رشد اجتماعی در 24 هفتگی (6 ماهگی)

کودک شما به طور آشکار و به سرعت در حال پیشرفت است. او با حرکاتی همچون نوازش کردن، ضربه زدن، چنگ زدن، و سیلی زدن واکنش نشان می دهد. او ممکن است به عنوان سلام گفتن یا نشان دادن علاقه دست خود را به صورت شما بکشد. در این سن ممکن است از غریبه ها بترسد و احساس تعلق خود به شما را با چنگ زدن به شما و نگه داشتن شما ،نشان دهد.

چگونه می توانید کمک کنید :

- اگر کودک شما حرکات بدنی زیادی از خود نشان می دهد،حرکات و اشارات جدیدتری به او یاد دهید. وقتی می روید تا او را بغل کنید،دست های خود را باز کنید.او از شما تقلید خواهد کرد.

- حرکات پراحساس و اغراق آمیز نشان دهید و زیر و بم صدای خود را با حرکت خود تطبیق دهید. صبر کنید تا کار شما را تکرار کند.

- به معرفی کردن غریبه ها ادامه دهید و به کودک خود برای عادت کردن به آنها وقت کافی بدهید.

اشارات و حرکات جدید را تشویق کنید :

واکنش های متنوعی نسبت به اداها و اطوار او نشان دهید تا انواع مختلف پاسخ ها و واکنش ها را بیاموزد.

  
نویسنده : کودک فردا... ; ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/۱۳