روانشناسی کودک فردا...

مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان (شهرستان ها) 316 70 90 909 - (تهران)93 16 230 909

رشد ذهنی در یک سالگی

کودک شما بوسیدن را خیلی خوب می فهمد و می داند و مجموعه ی در حال گسترشی از احساس های مختلف را به نمایش می گذارد. او می تواند عروسک را بلند کند،آن را به شما بدهد، و رهایش کند. او دو یا سه کلمه ی با معنی به زبان می آورد،ممکن است چیزی را در کتاب بشناسد و به آن اشاره کند. او شروع به فهم پرسش های ساده کرده است.

چگونه می توانید کمک کنید :

- برای تحریک قوه ی تخیل و تشکیل مفاهیم انتزاعی در ذهن کودک، شروع به خواندن داستان های کوتاه برای او کنید.

- ابراز محبت او را تشویق کنید. از او بخواهید عروسک را نوازش کند، مامان را ببوسد و بابا را در آغوش بگیرد.

- کارهای خود را همراه با نشان دادن به او شرح دهید،مثل به پا کردن جوراب هایش و در آوردن کاپشن اش.

داستان های ساده بخوانید :

داستان های مربوط به حیوانات مادر و توله هایشان برای کودکان لذت بخش است و به آنها کمک می کند با صداهای جانوران آشنا شوند.

                               

                                                                                              آگاهیتان افزون...

  
نویسنده : کودک فردا... ; ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/٥