روانشناسی کودک فردا...

مشاوره تلفنی تخصصی کودک و نوجوان (شهرستان ها) 316 70 90 909 - (تهران)93 16 230 909

روز جهانی کودک مبارک...

 

16مهر روز جهانی کودک مبارک...

یک روز برای کودکانمان باشیم ، تا می توانیم امروز با آن ها بازی کنیم و خوش بگذرانیم، یک روز به دور از دغدغه ها با آنها و برای آنها باشیم...

لحظه‌ای تامل کنیم و به آنان گوش دهیم!

 

در ادامه مطلب هدیه ای برای کوچولوها...این دو عکس را پرینت بگیرید و بعد دور تا دور شکل ها را ببرید، حالا یک خانم توت فرنگی کاغذی با چند دست لباس خواهید داشت.          شاد باشید...